Hakkımda

Doktor Psikolojik Danışman Ayşe Devrim Masalcı Burçak PhD

Dr. Psk. Dan. Ayşe Devrim Masalcı Burçak (PhD)

Psikoterapist Dr. Psk. Dan. Ayşe Devrim Masalcı Burçak (PhD)

1975 Aydın doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Aydın ve Afyon’da tamamladıktan sonra 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Bütüncül Psikoterapi eğitimi, sonrasında Hipnoz, Aile Danışmanlığı, EMDR ve Kısa Süreli Dinamik Terapi eğitimlerini aldı. Masterson atölye çalışmalarına katıldı. Halen Bilişsel Terapi eğitimine devam etmektedir. Bireysel terapi çalışmalarının yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Ayrıca çeşitli kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere eğitimci olarak katılmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Dr. Ayşe Devrim Burçak 2015-2017 yılları arasında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir şubesi yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Halen Psikoterapi Enstitüsü İzmir şubesinin kurucu başkanıdır.

 

 

 

Öğrenim Bilgisi:

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (1997)
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Saldırganlık ve Boyun Eğme Davranışı (2002)
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik/Savunma Mekanizmaları ve Denetim Odağı (2012)

Alınan Eğitimler
 • Bütüncül Psikoterapi (Teori) (2007-2008) (Psikoterapi Enstitüsü-Tahir Özakkaş)
 • Bütüncül Psikoterapi (Formülasyon) (2008) (Psikoterapi Enstitüsü-Tahir Özakkaş)
 • Bütüncül Psikoterapi (Supervizyon) (2009-2010) (Psikoterapi Enstitüsü-Tahir Özakkaş)
 • Bireysel Terapide Masterson Yaklaşımı (2010)
 • Masterson Approach Workshop (2008)
 • Masteson’s Days II (2009)
 • Yaratıcı Drama Eğitmenliği (2006-2007)
 • Hipnoz Eğitimi (2011-2012)
 • EMDR Eğitimi 1. Düzey (2013) (Davranış Bilimleri Enstitüsü-Emre Konuk)
 • Aile Danışmanlığı Eğitimi (2014)
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi (2016)
 • MMPI Uygulayıcı Eğitimi (2017)
 • Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Eğitimi (2017) (Psikoterapi Enstitüsü- Tahir Özakkaş)
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Eğitimi 2016-2017 Teorik (Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği – Mehmet Zihni Sungur)
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Eğitimi 2017-2018 Süpervizyon (Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği – Mehmet Zihni Sungur)
 • Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Eğitimi 2018 İleri düzey eğitimi devam ediyor. (Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği)
Verilen Eğitim ve Seminerler

Bunların dışında, çeşitli kurum/kuruluşların düzenlediği kişisel gelişim, çocuk/yetişkin ruh sağlığı, anne-baba eğitimi gibi çok sayıda etkinliğe konuşmacı olarak katılmıştır.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
 1. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi. Hücum Tedavisi Sürecinin Engelli Çocuğa Sahip Bireylerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkisi-Bildiri
 2. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Atölye Çalışması
 3. 1. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi – Panelist
 4. 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Atölye Çalışması
 5. 2. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi – Panelist
Editörlük

Magnavita, Jeffrey J. Birleştirilmiş Psikoterapi Atölye Çalışması Metinleri, İstanbul, 2012 (İçerik Editörlüğü)

Üye Olduğu
Kuruluş ve Dernekler
Ara
Adres